Beste oudgediende,

     Beste sympathisant,

Langs deze weg stellen wij graag onze vereniging aan U voor.
In 1966 werd op initiatief van de toenmalige staf van de zeemacht, de oudgedienden van deze macht verenigd in een aantal secties verdeeld over het land.

In 1968 werd een overkoepelend orgaan opgericht, de Nationale Vereniging der Oudgedienden van de Zeemacht, NVOZM. Deze vereniging bestaat onder de vorm van een VZW en heeft als voorzitter, commandant Van Bussel Marie Rose, zij was indertijd actief marineofficier en had op het einde van haar carrière de graad van fregatkapitein. Alhoewel de nationale vereniging het statuut van VZW heeft, zijn de meeste secties feitelijke verenigingen die afhangen van de nationale vereniging maar die elk op zich eigen beslissingsrecht hebben naar het besturen van de sectie voor zover dit niet in conflict komt met de visie en de statuten van de nationale vereniging.

Het doel van de vereniging is het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten in een maritieme sfeer.

Op de activiteitenkalender voor 2012 stond,
Een bezoek aan het” Maritiem museum van Chatham Kent GB”.
Een bezoek aan het” leger museum “ te Brussel.
Een kanaalvaart met “De oude t’jalk” eigendom van een onzer leden, gevolgd door een gezamenlijke maaltijden Ten slotte ons jaarlijks eindejaars souper.

In 2013 op 13 april brachten we een bezoek aan het “MAS” te Antwerpen, met een middagmaal aan boord van de ex MSC Knokke, clublokaal van de VOZMA, gevolgd door een rondvaart in de haven van Antwerpen.

9 Juni Werd een bezoek aan “LA COUPOLE “. Te St-Omer, gewezen Duitse V2 basis gevolgd door een voorstelling in het PLANETARIUM. 
Het jaar werd traditie getrouw afgesloten met ons eindejaar souper.

2015 brachten wij een bezoek aan de Commandobunker, onder de Kemmelberg.

Natuurlijk hadden wij ook aandacht voor de 100ste herdenking van de Grote Oorlog met een bezoek aan
    - Tyne Cot Cemetery, het Memorialmuseum en de Krypte op het gemeentelijk kerkhof te Zonnebeke.
    - De Belgische Militaire begraafplaats van Houthulst.
    - De IJzertoren met bijgaand museum.
    - Het openlucht museum, Bayernwald te Wijtschate.
    - Het Memorial te Ploegsteert met bijgevoegd museum.
    - En natuurlijk een deelname aan een uitgebreide Lastpost te Ieper.


Verder hadden wij ook aandacht voor andere musea zo als het museum over de 17 daagse veldtocht te Pipaix (Leuze) en het nabij gelegen automobiel museum.

Iedere oudgediende van de Zeemacht, actieve reservist, actieve militair of burger bij de marine kan zich aansluiten bij onze vereniging, alsook iedereen die sympathieën heeft voor onze vereniging en hiernaar wenst te handelen.

Jammer genoeg is er aan een lidmaatschap ook een prijskaartje verbonden. Bij een vereniging zijn er naast de werkingskosten ook een jaarlijks aantal terugkerende kosten. Daarom wordt aan de leden een lidgeld gevraagd teneinde de vereniging levend te houden. Voor 2018 bedraagt dit lidgeld 15 euro.

Indien U wenst lid te worden van onze vereniging kan dat door het storten van 15 € op rekening nummer: BE92 0015 9323 7023 t.n.v. VOZM WEST-VLAANDEREN, met vermelding lidgeld 2018 + naam en voornaam.

Wij hopen U in een nabije toekomst als nieuw lid te mogen verwelkomen. Mocht U nog vragen hebben aarzel dan niet ons te contacteren via formulier op blad Bestuur of telefonisch.

Met maritieme groeten,

Het Bestuur.