Hier vindt U het Jaarprogramma en Nieuws van onze afdeling.

                           Hebt U een meldenswaardig bericht of nieuws, laat het weten aan de webmaster.    

GELIEVE DEZE DATA IN JULLIE AGENDA OP TE TEKENEN

*****************************************
Bij deze roepen wij U dringend op, voltallig deel te nemen aan de “ALGEMENE VERGADERING 2018 “

   Die zal plaats hebben op 9 Maart 2018 in “Het Spoor” Eilandstraat te Harelbeke om 19.30 uur.

Punt 1: Het bestuur is ontslag nemend, de bestuursleden zijn herkiesbaar.
             Alle leden zijn verkiesbaar voor de functies van ; Voorzitter, Ondervoorzitter, Penningmeester, Secretaris.
             Wie zich kandidaat stelt voor een dezer functies, laat dit weten aan de secretaris en dit een week voor de vergadering.

Punt 2 : Eventueel lidmaatschap echtgenotes.

Punt 3 : Suggesties en kiezen activiteiten 2018.

Punt 4 : Vragen en suggesties.

Beste leden, mogen wij Jullie nogmaals op het belang van deze vergadering wijzen en hopen op een voltallige opkomst.

Met maritieme groet,                                                                                                         V. O. Z. M. 

Namens het bestuur.                                                                                                           West-Vlaanderen

Pierre Dermaut - Secretaris                                                                                                 BE92 0015 9323 7023 


 

 
 

 

***********************************************************************

 

 

 

 

Zij die ons verlieten:

 

Mevr. Liliane Deschuymere        


Geboren te Harelbeke op 7 mei 1937
Overleden te Kortrijk op 23 augustus 2016
Echtgenote van Maurice Mussly -  Lid van onze sectie
Moeder van Pascal Mussly - Onder-voorzitter / Penningmeester


 

 Dhr. Maurice Mussly 
                        
Geboren te Kortrijk op 27 november 1933
Overleden te Harelbeke op 19 oktober 2017
Lid van onze sectie - Weduwnaar van Mevr. Liliane Deschuymere
Vader van Pascal Mussly - Onder-voorzitter / Penningmeester

                         

 
+++++++++++++